Міжнародна комісія юристів запропонувала правові принципи, для усунення згубного впливу необґрунтованої криміналізації

Коментарі:0

Міжнародна комісія юристів (ICJ – International Commission of Jurists) оприлюднила новий набір правових принципів, розроблених юристами для підходу, що ґрунтується на правах людини, до кримінального законодавства, яке забороняє поведінку, пов’язану із сексом, репродукцією, вживанням наркотиків, ВІЛ, бездомністю та бідністю.

Принципи правозахисного підходу до кримінально-правової заборони поведінки, пов’язаної із сексом, репродукцією, вживанням наркотиків, ВІЛ, безпритульністю та бідністю від 8 березня, були розроблені протягом п’ятирічного процесу консультацій після першої експертної зустрічі юристів, скликаної у 2018 році. Міжнародним судом спільно з Об’єднаною програмою ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) та Управлінням Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ) – для обговорення ролі юристів у вирішенні питання шкідливого впливу деяких кримінальних законів на права людини. У процесі розробки Принципів 8 Березня брали участь експерти-юристи, науковці, юристи-практики, правозахисники та різноманітні організації громадянського суспільства, які працюють у різних правових традиціях. 

Ці принципи спрямовані на те, щоб запропонувати чітку, доступну та дієву правову базу та практичні юридичні вказівки – на основі загальних принципів кримінального права та міжнародного права та стандартів прав людини – щодо застосування кримінального права до поведінки, пов’язаної з:

  • сексуальне та репродуктивне здоров’я та права, включаючи аборти;
  • сексуальні дії за згодою, в тому числі в таких контекстах, як секс поза шлюбом, одностатеві сексуальні стосунки, сексуальна активність підлітків і секс-праця;
  • гендерна ідентичність і гендерне вираження;
  • нерозголошення, ризик або передача ВІЛ;
  • вживання наркотиків і зберігання наркотиків для особистого вживання; і
  • бездомність і бідність.

Вони мають на меті допомогти законодавчим органам, судам, адміністративним органам і органам прокуратури, а також адвокатам у боротьбі зі шкідливим впливом криміналізації вищезгаданої поведінки на здоров’я, рівність та інші права людини.

Принципи спрямовані на те, щоб бути корисними для найширшого кола зацікавлених сторін;  однак вони повинні мати безпосереднє відношення до певної критичної аудиторії. Вона  включає:

a) законодавців на всіх рівнях, які відповідають за розробку, ухвалення або перегляд і реформування законів;

b) посадових осіб адміністрації з делегованими законодавчими повноваженнями, включаючи повноваження приймати підзаконні акти, обов’язкові правила, положення та політику;

c) суддів, в тому числі магістрати, які ведуть кримінальні справи;

d) прокурорів та практикуючих юристів (напр, адвокати, адвокати правової допомоги, помічники юристів), які беруть участь у кримінальних справах;

e) судові колегії у вищих судах, таких як Конституційний і Верховний суди, які розглядають справи щодо законності певних положень кримінального права та  адміністративних покарань, якщо це доречно.

Ці принципи також можуть бути корисними для інших учасників системи кримінального правосуддя,  зокрема: для керівників органів прокуратури чи подібних органів, відповідальних за встановлення  політики та керівних принципів або видачу інструкцій для прокурорів та інших посадових осіб  правоохоронних органів; політиків; посадових осіб виконавчої влади; національні інституції з прав  людини; органи нагляду; надавачів юридичних послуг; груп потерпілих; організацій громадянського  суспільства; та академіків.

Крім того, кримінальне право перетинається із застосуванням інших областей права, таких як імміграційне право, адміністративне право та різні нормативно-правові бази, таким чином ці принципи можуть становити інтерес не тільки для тих, хто стосується виключно кримінального права.

Ці принципи також можуть бути важливими для правозахисників, які ширше  займаються захистом прав людини.

Коментарів: 0