Секс-працівники у зонах конфлікту та гуманітарної кризи

NSWP підготували аналітичну статтю та керівництво для спільноти “Секс-працівники у зонах конфлікту та гуманітарної кризи”, в якій описали, з чим стикаються секс-працівники у зонах конфлікту та гуманітарних криз, приділивши особливу увагу складностям та стратегіям захисту прав людини щодо секс - працівників. Стаття написана з опорою на результати міжнародної консультації, яку членські організації НСВП проводили у червні та липні 2023 року, інтерв’ю з лідерами руху секс-працівників, які опинилися у зонах гуманітарної кризи та конфліктів, та з іншими ключовими інформантами. На закінчення вони дали кілька рекомендацій про те, як зберегти здоров’я, безпеку та забезпечити дотримання прав людини секс-працівників у реагуванні на гуманітарні кризи та конфлікти у світі.

ВСТУП

Конфлікти та гуманітарні кризи, такі як стихійні лиха, пандемії, громадянські конфлікти та війни між країнами та інші надзвичайні ситуації дедалі більше позначаються на суспільстві. Наприкінці 2022 року Управління ООН у справах біженців (UNHCR) зазначило, що через гуманітарні кризи своє житло були змушені залишити 108.4 мільйона людей у світі. Через структурні бар’єри та взаємопов’язані форми пригнічення, які посилюють уразливість до насильства та посилюють економічні складності та порушення прав людини, секс-працівники страждають від гуманітарних криз сильніше за інших. Повсюдне кримінальне переслідування, стигма та дискримінація не лише посилюють маргіналізацію, а й не дають секс-працівникам користуватися життєво важливими правовими, соціальними, медичними та іншими послугами, на які вони мають право.

Нещодавня пандемія коронавірусу показала, як системна маргіналізація одночасно посилює вразливість секс-працівників та заважає їм отримати важливий соціальний захист та підтримку у кризових ситуаціях від держави. При цьому природні катастрофи збройні конфлікти та міграційні кризи трапляються все частіше і шкодять здоров’ю, добробуту та правам людини секс-працівників.

У цій аналітичній статті ми розглянемо, з чим стикаються секс-працівники у зонах конфлікту та гуманітарних криз, приділивши особливу увагу складностям та стратегіям захисту прав людини щодо секс-працівників. Статтю написано з опорою на результати міжнародної консультації, яку членські організації НСВП проводили в нюні та липні 2023 року, інтерв’ю з лідерами руху секс-працівників, які опинилися в зонах гуманітарної кризи та конфліктів, та з іншими ключовими інформантами. На закінчення ми дамо кілька рекомендацій про те, як зберегти здоров’я, безпеку та забезпечити дотримання прав людини секс-працівників у реагуванні на гуманітарні кризи та конфлікти у світі.

МІЖНАРОДНІ ГУМАНІТАРНІ ПРИНЦИПИ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Ключові гуманітарні принципи

Хоча основний обов’язок захищати людей, які постраждали від стихійних лих, збройних конфліктів та інших надзвичайних обставин, лягає на держави, важливу допомогу державі в цих обставинах надають гуманітарні організації. Відповідно до норм гуманітарного права, гуманітарні дії повинні вестися з опорою на принципи гуманізму, нейтральності, неупередженості та незалежності. Гуманітарна допомога має надаватися за потребами, на неї не можуть впливати такі фактори як раса, національність, ґендер, релігійні переконання, політичні погляди або класова приналежність. Гуманітарні дії повинні залишатися політично та ідеологічно нейтральними.

Наративи та політика щодо секс-праці у сфері гуманітарної допомоги

Усі міжнародні гуманітарні принципи поширюються і секс-працівників, які мають право отримання гуманітарної допомоги без дискримінації. На практиці, проте, гуманітарна допомога рідко надається без упередження, на неї впливають усталені уявлення про секс-роботу, торгівлю людьми та експлуатацію. Спроби боротися з порушеннями прав у період гуманітарної кризи часто будуються на ототожненні секс-роботи з торгівлею людьми та експлуатацією. Про це свідчить заборона використовувати послуги секс-працівників, накладена на співробітників гуманітарних організацій, та наративи, в яких секс-працівники у зонах конфлікту зображуються нещасними жертвами без власної суб’єктності.

СКЛАДНОСТІ ДЛЯ СЕКС-ПРАЦІВНИКІВ У ЗОНАХ КОНФЛІКТУ ТА ГУМАНІТАРНОЇ КРИЗИ

Гуманітарні кризи та конфлікти дестабілізують суспільство та посилюють ризик постраждати від несприятливих обставин для маригіналізованих груп населення. Заробіток секс-працівників у таких обставинах стає нестабільним, що веде до втрати доходу та житла, обмеження можливостей домовлятися з клієнтами та посилення переслідування з боку поліції.

Насильство та домагання

Секс-працівники всіх гендерів найсильніше страждають від різних форм насильства, і ця вразливість посилюється в зонах конфлікту та гуманітарної кризи. Коли закони перестають діяти, створюються умови, в яких насильство залишається безкарним. Секс-працівники також зазнають довільних арештів і домагань з боку поліції в зонах криз і конфліктів.

Соціоекономічні виклики

Конфлікти та гуманітарні кризи значною мірою впливають на економічну стабільність та добробут і держав, і окремих людей. Підвищена потреба в грошах у період конфліктів та стихійних лих знижує можливості секс-працівників домовлятися з клієнтами, посилюючи їхню вразливість до насильства, ВІЛ, ІПСШ та небажаних вагітностей.

Крім того, оскільки переважна більшість секс-працівників не можуть розраховувати на допомогу та підтримку держави, це ще більше посилює їхню вразливість у кризових та конфліктних ситуаціях.

Правові проблеми та бюрократія

Секс-працівники також стикаються із суттєвими правовими та бюрократичними перешкодами в зонах конфліктів та гуманітарних лих. Ці складності посилюються у разі секс-працівників, які через конфлікти, стихійні лиха та гуманітарну кризу були змушені знятися з насиджених місць. Біженці, мігранти, переміщені особи не завжди знають місцеві закони щодо секс-роботи, і це незнання посилюється через мовний бар’єр.

Звуження доступу до послуг та підтримки

Конфлікти та гуманітарна криза значно впливають на доступність та якість наявних послуг, у тому числі на медичне обслуговування, послуги зниження шкоди та правову допомогу. У таких ситуаціях зазвичай не вистачає ресурсів, пошкоджена інфраструктура та обмежені можливості надавати основні медичні та соціальні послуги. І хоча доступ до послуг може бути частково відновлений, якщо надається гуманітарна допомога, в таких ініціативах рідко враховуються потреби та пріоритети секс-працівників. При зверненні за гуманітарною допомогою секс-працівники стикаються зі стигмою та дискримінацією, а також з тим, що конфіденційності та таємниці приватного життя не приділяється належної уваги.

Неучасть у плануванні та проведенні програм

Через структурні перешкоди участь секс-працівників у розробці, плануванні, реалізації гуманітарних програм та стеженні за їх виконанням залишається обмеженою. Катастрофічні та широкомасштабні наслідки цього виключення виявилися під час пандемії COVID-19. Навіть у ситуаціях, де криза триває роками, самоорганізаціям секс-працівників через дискримінацію не вдається налагодити партнерство з гуманітарними організаціями.

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ СПІЛЬНОТИ ТА ВТРУЧАННЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ СПІЛЬНОТИ

Фінансування для програм секс-працівників у період гуманітарної кризи та збройних конфліктів не вистачає. При цьому були описані численні приклади успішних ініціатив щодо розширення можливостей спільноти, і це доводить, що потрібно збільшувати фінансування самоорганізацій секс-працівників, щоб вони могли вести власні програми. Програми на базі спільноти включають просвітництво «рівний рівному» за темами, пов’язаними зі здоров’ям та безпекою, аутрич-роботу, термінове та кризове реагування, оцінку потреб та співробітництво з урядами та гуманітарними організаціями у розробці рекомендацій та керівництв.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Уряди, політики та активісти громадянського суспільства повинні прагнути до повної декриміналізації секс-праці, що включає декриміналізацію секс-працівників, клієнтів та посередників.
  2. Визнайте секс-роботу видом праці та дайте секс-працівникам ті ж права при міграції, що й людям інших професій, надавши безпечні та законні канали для міграції та отримання робочих віз.
  3. Змініть умови надання соціальної допомоги, у тому числі в кризові періоди, щоб її могли отримувати секс-працівники незалежно від міграційного статусу та типу зайнятості.
  4. Скасуйте заборону користування секс-послугами для працівників гуманітарних організацій.
  5. Проводьте тренінги про секс-працю для співробітників гуманітарних організацій; програми для таких тренінгів з урахуванням культурних особливостей мають складати секс-працівники.
  6. У гуманітарному реагуванні віддавайте перевагу заходам боротьби з насильством, які не обмежують прав секс-працівників.
  7. Залучайте секс-працівників до конструктивної участі у розробці та впровадженні правозахисних операційних посібників для гуманітарного сектору, в яких описані потреби та пріоритети спільноти.
  8. Забезпечте самоорганізації секс-працівників достатнім, гнучким фінансуванням для розробки та проведення гуманітарних ініціатив та термінового реагування для спільноти.
  9. У ситуації гуманітарної кризи частіше використовуйте можливості общинних дроп-ін центрів, консультування «рівний рівному» та аутрич-послуг для секс-працівників, які будуються на охороні конфіденційності та охороні таємниці особистого життя.

Коментарів: 0