Зв’язок між законами про секс-працю і здоров’ям секс-працівників: систематичний огляд і мета-аналіз кількісних і якісних досліджень

Коментарі:0

Це дослідницька стаття. Секс-працівники диспропорційно уражені до ризику насильства, а також сексуального і емоційного збитку, і ця шкода пов’язана з криміналізацією секс-праці. Нами зібрана достатня кількість даних про те, в якій мірі закони і регуляторні політики по секс-праці впливають на безпеку, здоров’я і доступ до послуг секс-працівників, а також виявлені шляхи, завдяки яким виникає подібний ефект.

Методологія

Ми провели пошук в бібліографічних базах даних за період від 1 січня 1990 року по 9 травня 2018 року для якісного і кількісного дослідження інформації, пов’язаної з секс-працівниками всіх статей, що стосується законодавства, поліції і охорони здоров’я. Ми опрацювали інформацію за категоріями законних і незаконних поліцейських репресій проти секс-працівників або їх клієнтів, включаючи кримінальні та адміністративні покарання. Ми включили кількісні дослідження, які вимірювали зв’язки між поліцейською діяльністю і наслідками насильства, здоров’ям і доступом до послуг, і якісні дослідження, які вивчали пов’язані шляхи. Ми провели мета-аналіз, щоб оцінити середній ефект від сексуального/фізичного насильства, ВІЛ або інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), і від сексу без презервативів серед осіб, які зазнали репресивної поліцейської діяльності, в порівнянні з тими, хто не піддавався такому впливу. Якісні дослідження були синтезовані ітерактивно, індуктивно і тематично.

Ми розглянули 40 кількісних і 94 якісних дослідження.

З’ясувалося, що використання репресивних політик по відношенню до секс-працівників пов’язано з підвищеним ризиком сексуального/фізичного насильства з боку клієнтів або інших сторін (odds ratio [OR] 2.99, 95% CI 1.96-4.57), ВІЛ / ІПСШ (OR 1.87, 95 % CI 1.60-2.19), і сексом без презерватива (OR 1,42, 95% CI 1,03-1,94).

Якісний синтез виявив різні форми насильства і зловживання владою з боку поліції, що включають довільні арешти, хабарництво, фізичне та сексуальне насильство, ненадання доступу до правосуддя і примусове тестування на ВІЛ. Це показало, що в умовах криміналізації, загрози і переслідування з боку поліції, а також арешти секс-працівників або їх клієнтів змушують секс-працівників переміщатися в ізольовані робочі місця, руйнують контакти взаємодопомоги і доступ до послуг, і, в підсумку, обмежують можливості зниження ризиків. Все це в цілому демотивує секс-працівників використовувати презервативи і посилює існуючу нерівність, з якою стикаються трансгендери, мігранти та працівники, які вживають наркотики.

Дані з декриміналізаційних налаштувань свідчать про те, що секс-працівники в умовах декриміналізації мають більше можливостей для ведення переговорів з клієнтами та більш широкий доступ до правосуддя.

Кількісний синтез в нашій роботі був обмежений високою гетерогенністю мета-аналізу для деяких результатів і недостатньою кількістю даних для проведення мета-аналізу в інших випадках, а також змінним розміром вибірки і якістю досліджень. У надто малій кількості досліджень повідомлялося, чи був арешт пов’язаний з секс-працею або з іншим злочином злочином, що обмежувало нашу здатність оцінювати зв’язок між криміналізацією секс-праці і результатами, пов’язаними з іншими заходами покарання або зловживаннями владою, при тому, що всі дослідження носили спостережливий характер, уникаючи позначення будь-яких причинно-наслідкових зв’язків. Також варто відзначити, що існує надзвичайно мало досліджень по транс- і цісгендерним чоловікам, і мало доказів, пов’язаних з емоційним здоров’ям і доступом до медичної допомоги, окрім тестування на ВІЛ/ІПСШ.

Висновки

У сукупності якісні та кількісні дані демонструють велику шкоду, пов’язану з криміналізацією секс-праці, включаючи закони і правозастосовні заходи, спрямовані на продаж і покупку сексу, а також діяльність, пов’язану з організацією секс-праці. Необхідно реформувати закони та інституційну практику, пов’язані з секс-працею, з тим, щоб зменшити шкоду і перешкоди на шляху досягнення здоров’я.

Чому це дослідження було зроблено?

1. Наскільки нам відомо, досі не існувало ні якісних, ні кількісних досліджень щодо впливу криміналізації на безпеку і здоров’я працівників секс-бізнесу, або шляхів реалізації цих впливів.

2. Ці дані мають вирішальне значення для обґрунтування своєчасного вироблення законодавчого курсу на основі реальних фактів, з огляду на зростаючу зацікавленість до моделей декриміналізації секс-праці або криміналізації покупки сексу (останні вже імплементовані в Канаді, Франції, Північної Ірландії, Ірландській Республіці і Сербії).

Що дослідники зробили і знайшли?

1. Ми провели огляд змішаних методів, що включають мета-аналіз і якісний синтез, щоб виміряти масштаби асоціацій і зв’язків між криміналізацією та досвідом секс-працівників щодо насильства, сексуального (включаючи ВІЛ та інфекції, що передаються статевим шляхом [ІПСШ]) та емоційного здоров’я і доступу до медичних і соціальних послуг.

2. Ми провели пошук в бібліографічних базах даних для якісного і кількісного дослідження, в якому були класифіковані законні і незаконні репресії поліції, включаючи кримінальні та адміністративні покарання в рамках різних законодавчих моделей.

3. Мета-аналіз показує, що в середньому репресивна поліцейська практика по відношенню до секс-працівників була пов’язана з підвищеним ризиком сексуального/фізичного насильства з боку клієнтів або інших партнерів в 9 дослідженнях з участю 5 204 учасників.

4. Синтез інформації серед 12 506 учасників з 11 досліджень показує, що секс-працівники, котрі піддавалися репресивній поліцейській практиці, в середньому мали підвищений ризик зараження ВІЛ/ІПСШ в порівнянні з тими, хто подібним практикам не піддавався. Також наш аналіз показує, що репресивна поліцейська діяльність проти секс-працівників була пов’язана з підвищеним ризиком сексу без презерватива у більшості з 9,447 учасників з 4 досліджень.

5. Якісний синтез показав, що в умовах будь-якої криміналізації та репресивного поліцейського нагляду за секс-працівниками, їх клієнтами та/або місцями для секс-праці порушуються умови праці секс-працівників, мережі підтримки, стратегії безпеки і зниження ризику, а також доступ до медичних послуг і правосуддя. Дане дослідження продемонструвало, як поліцейська діяльність в рамках всіх систем криміналізації та регулювання посилила існуючу маргіналізацію, і як покращилися відносини секс-працівників з поліцією, доступ до правосуддя і переговорні повноваження з клієнтами в декриміналізованих контекстах.

Що означають ці результати?

1. Кількісні дані чітко показують зв’язок між репресивними регуляторними практиками в рамках повної або часткової криміналізації секс-праці - включаючи криміналізацію клієнтів і організацію секс-праці - і несприятливими наслідками для здоров’я.

2. Якісний синтез демонструє, як репресивні політики по відношенню до секс-працівників, їх клієнтів і/або місць секс-роботи позбавляє їх пріоритету безпеки, здоров’я, прав, і перешкоджають доступу до належної правової допомоги. Скасування кримінальних і адміністративних санкцій за секс-працю необхідне для поліпшення здоров’я секс-працівників та доступу до послуг та правосуддя.

3. Необхідні додаткові дослідження для документування того, як криміналізація і декриміналізація взаємодіють з іншими структурними чинниками, політиками і реальністю (наприклад, з бідністю, умовами життя, наркотиками і імміграцією) в різних контекстах, щоб адекватно інформувати про відповідні втручання та адвокації разом з правовою реформою.

Повне дослідження є за цим посиланням

Дослідницька група: Люсі Платт, Піппа Гренфелл, Ребекка Мейксін, Джоселін Елмс, Сьюзан Дж. Шерман, Тіла Сандерс, Пеніна Мвангі, Анна-Луїза Краги

Дослідження опубліковано 11 грудня 2018 року на медичному порталі PLOS

Коментарів: 0